Uncategorized

11 potrzeb każdego człowieka, który funkcjonuje w zespole / w środowisku ciągłej zmiany:

Jesteśmy istotami społecznymi. Od zawsze uczyliśmy się współpracy, to właśnie ona pozwoliła nam osiągnąć tak wiele. Żeby wzmacniać funkcjonowanie w obszarze jednego celu i budować dobre zespoły ważne jest, aby umieć zmienić perspektywę i dostrzec potrzeby innych.

Oto lista 11 mniej lub bardziej oczywistych potrzeb każdego człowieka, który funkcjonuje w grupie i w środowisku ciągłej zmiany.

 

CZŁOWIEK POTRZEBUJE:

1. Być postrzeganym jako osoba wartościowa, której praca jest ważna i ma sens.

2. Zaufania – ja ufam innym, inni ufają mi.

3. Poczucia bezpieczeństwa.

4. Widzieć rezultaty swojej pracy.

5. Czuć się wystarczająco dobrym.

6. Jasnych zasad.

7. Otwartej komunikacji i feedbacku na temat swojej pracy.

8. Rozumieć wizje i wartości organizacji, w której pracuje.

9. Być wysłuchanym.

10. Postrzegać porażki jako okazje do nauki / wiedzieć, że porażki nie definiują tym kim jestem.

11. Mieć przestrzeń na własną kreatywność.

Jakie są Twoje przemyślenia? Co Twoim zdaniem warto dodać do tej listy?

 

_____

Artykuł ukazał się na portalu Linkedin: https://www.linkedin.com/pulse/11-potrzeb-ka%25C5%25BCdego-cz%25C5%2582owieka-kt%25C3%25B3ry-funkcjonuje-w-zespole-piek%25C5%2582o/?trackingId=ne9vQj7YQB%2BFQP4rAvUNvw%3D%3D